Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 73 068 288 | e: info|a|nhatienche.biz

 

Hinh ảnh Catalog kiến trúc tiền chế cao cấp tham khảo tại đây 
Manhattan ::: Metropolitan ::: Interim Building
 ::: Humanitarian  Accomodation ::: Milirary Accomodation