Lầu 6 Master Building
#41-43 Trần Cao Vân, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
t: (84.28) 73 068 288 | e: info|a|nhatienche.biz

Danh mục nhà tiền chế khung nhôm cao cấp thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, dạng mô đun lắp ráp nhanh:

  1. Nhà tiền chế cao cấp

  2.  Nhà tiền chế khung nhôm

  3.  Nhà kho

  4.  Nhà ga hàng không

  5.  Showroom ô tô 

  6.  Nhà tiền chế thiết kế theo yêu cầu

  7.  Nhà thi đấu thể dục thể thao

  8.  Nhà tập luyện Ä‘a năng

 Vui lòng liên lạc vá»›i chúng tôi để được tÆ° vấn và chào giá nhà tiền chế theo yêu cầu